Case Study : APURE ข้าวโพดหอมหวาน
#เก่งหลังเกม

เป็นหุ้นที่เคยคิดเข้ามาใน Rank S เมื่อช่วงเดือนก่อน แต่ระยะหลัง เริ่มอ่อนแรงลง และสร้างฐานใหม่
ภาพรวมยังเป็นเทรนขาขึ้น แนวเส้นสีดำคือการพักตัว
การพักตัวจะสังเกตได้ว่าแท่งเทียนจะมีขนาดเล็กลง วอลุ่มลดน้อยลง เมื่อหุ้นได้พักตัวเสร็จและกลับเข้าสู่แนวโน้ม จะตามมาพร้อมกันวอลุ่ม และแท่งเทียนยาว ( big white ) ผมขอเรียกว่านี้เป็นแท่งเปลี่ยนความชัน อันนี้ถือว่าเป็นท่ามาตราฐานของการขึ้น ปกติการพักตัวที่จะทำให้หุ้นไม่เสียทรง คือการพักไม่ต่ำกว่าแท่งเปลี่ยนความชันนี้

จนกระะทั่งเข้ามาในกรอบโซนสีแดง ราคาพุ่งขึ้นไป แต่มีการย่อตัวต่ำกว่า แท่งเปลี่ยนความชันล่าสุด ราคาเริ่มสร้างฐ้านใหม่ และออกด้่านข้าง ลักษณะนี้ระยะสั้น ถือว่าหุ้นไม่ perform ถ้าได้รันเทรนขึ้นมาตั้งแต่จุดซื้อครั้งแรกๆ ควรจะ take กำไร ออกไปก่อน

ภาพใหญ่ถือว่ายังไม่เสียทรง เพราะยังไม่มีจุด Lower Low แต่แค่ไม่สามารถทำ Higher High ได้
และเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น-กลาง-ยาว EMA20-50-200 ยังเรียงตัวขึ้น ราคาไม่ต่ำกว่า EMA50 ก็ยังมองเป็นภาพขาขึ้นได้อยู่

Set up เราต้องหาแนวโน้มที่ไม่ใช่ขาลงก่อน จากนั้นหาแนวรับที่จะเป็นตัวกำหนด Risk ของเรา >> หา Buy Point >> ประเมิน reward คร่าวๆ เพื่อหาความคุ้มค่า

กรอบแนวรับ สังเกตได้จาก วอลุ่มลดลง จนต่ำกว่าเฉลี่ย และลดลลงต่ำกว่าแท่งเปลี่ยนความชัน แท่งเทียนเรียงตัวออกข้าง และมีแท่งสั้นลง นี่คือการคอมเฟิมแนวรับที่แข็งแรง บริเวณ 2.30

จุดซื้อแรก

รอสัญญาณแท่งเปลี่ยนความชันที่เกิดขึ้น คือ แท่งเขียวยาว พร้อมวอลุ่ม แท่งสีนำเงิน 1
คือจุดซื้อที่ได้เปรียบ เพิ่งฟื้นตัวขึ้นจากแนวรับ เป็นแท่ง buy signal และเป็นการคอนเฟิม แนวรับนี้แล้วว่ารับได้อยู่

จุดซื้อสอง

คือแท่งน้ำเงิน 2 ขึ้นมา test แท่งที่เป็น โดจิหางยาง แต่วอลุ่มเยอะ ถือว่าเป็นแนวต้านของกรอบการไซเวย์นี้ ถ้าปิดได้เต็มแท่งของโดจิ จะเป็นสัญญาณที่ยิ่งดี แท่งนำเงิน2นี้ วอลุ่มในวันขึ้นมารอแล้ว รอปิดแท่งยินได้เต็มๆ ก็จะนับได้ว่าเป็น buy signal

Reward คือโซนไฮเดิม ที่เป็นหางของแท่งเทียน โดจิ 2.80 หุ้นจะเป็นขาขึ้นได้ ย่อมต้องทำ Higher High เป้าแรกแลยมองไว้ที่ 2.80 จากจุดซื้อ 2 ราคา 2.50 Reward 30 ตังค์
Risk คือสุดขอบแนวรับ 2.30 หรืออย่างใกล้ คือ low ของแท่งเปลี่ยนความใช้ ที่เราใช้เป็นจุดซื้อก็ได้

Risk Reward ก็ควรจะมากกว่า 1:1 เป็นอย่างน้อย ถ้า win rate 50%

Facebook Comments